O nás

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PeugeotClub Slovakia je záujmové zoskupenie priaznivcov francúzskej značky Peugeot.
Prevádzkovateľom a správcom klubu je Občianske združenie Les Fans De Lion.

Každý, kto má záujem, sa môže stať členom klubu a následne i združenia
Výhody riadneho a čestného členstva v klube sú napríklad:

– využívanie bonusového programu a zliav u našich partnerov

– možnosť zakúpiť tovar v e-shope za zvýhodnenú cenu

– môže sa podielať na klubovom dianí a komunikovať na fóre klubu

– využívať bonusy na zrazoch a akciách organizovaných klubom

Ako sa stať registrovaným členom?
Podmienkou členstva je registrácia na fóre klubu .

Ako sa stať riadnym členom?
Podmienkou riadneho členstva je zaplatenie členského príspevku.

Ako sa stať čestným členom?
Čestné členstvo udeľuje vedenie združenia ako prejav vďaky za výraznú prácu alebo podporu klubu.

Členský poplatok: Prvé členské je 15,- € (400CZK) na rok, predĺženie členstva je 10,- € (280CZK)
SK Účet pre zaplatenie členského je: SK53 8330 0000 0021 0045 9643 (2100459643/8330)
CZ Účet pre zaplatenie členského je: CZ42 2010 0000 0021 0045 9643 (2100459643/2010)
Variabilný symbol pre platbu členského je: 1111
Do poznámky k úhrade uveďte „členské, nick“ (Váš nick z fóra).
Pokyny k platbám nájdete tu: Pokyny

Pre platbu z SK pomocou QR kódu, naskenujte tento obrázok:

Členstvo v združení Les Fans De Lion o.z.
Členom občianskeho združenia sa môžete stať iba na základe vlastnej písomnej žiadosti alebo pozvánky od členov združenia.
Člen združenia má okrem výhod člena klubu aj možnosť byť volený do vedenia združenia a ovplyvňovať vedenie klubu.

Aktuálne platné stanovy, ktorými sa riadi Les Fans De Lion o.z. a PeugeotClub Slovakia: >Stanovy – 11.12.2015<